Golenko, D. Pravno knjižničarstvo. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 1-28. doi:10.30754/vbh.62.1.686