Matošić, Mirta. " Serendipitet u informacijskom ponašanju ili slučajno nailaženje na informacije" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)