Žilić, Jure, Sanjica Faletar Tanacković, & Maja Panian Selimić. " Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 62.1 (2019): 49-76. Web. 6 Srp. 2020