Golubović, V. Tematski portali kao dio izgradnje knjižničnih zbirki. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 255-268. doi:10.30754/vbh.62.1.715