Orsolic Hrstic, Dijana. " Društveni mediji u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nakladnika" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)