Kraljević, Ivan. " Djelovanje Radne grupe za zelene knjižnice 2014.–2018." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)