Kraljević, I. Djelovanje Radne grupe za zelene knjižnice 2014.–2018.. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 327-340. doi:10.30754/vbh.62.1.720