Aparac Jelušić, T. (2021). Hibert, Mario. Digitalni odrast i postdigitalna dobra: kritičko bibliotekarstvo, disruptivni mediji i taktičko obrazovanje. Zagreb: Multimedijalni institut: Institut za političku ekologiju, 2018. 152 str. ISBN: 978-953-7372-48-4 (Multimedijalni institut). Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 403-406. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/724