Aparac Jelušić, Tatjana. " Hibert, Mario. Digitalni odrast i postdigitalna dobra: kritičko bibliotekarstvo, disruptivni mediji i taktičko obrazovanje. Zagreb: Multimedijalni institut: Institut za političku ekologiju, 2018. 152 str. ISBN: 978-953-7372-48-4 (Multimedijalni institut)" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (7 Lipanj 2021)