Sabljak, L. (2019). Socijalno inkluzivne knjižnične usluge. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(1), 405-407. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/748