Silaj, Kristina. " Nova riječ: časopis za književnost i umjetnost, 1-2(2018)" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)