Balog, Antal. " Prema teorijskim ishodištima i primjeni modela rukovođenja u knjižnicama" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 2 (12 Veljača 2020)