Dragaš, Božica, I Ercegovac, Snježana. " Prema sudioničkom upravljanju u kulturi: projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u svjetlu suradnje s udrugama" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 2 (12 Veljača 2020)