Dragaš, B.; S. Ercegovac. Prema sudioničkom upravljanju u kulturi: projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u svjetlu suradnje s udrugama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 2(2019) , 149-190. doi:10.30754/vbh.62.2.765