Čabrić, N., Kolić, T., & Semenić Premec, D. (2020). Bibliobusna služba u promicanju Agende UN-a za održivi razvoj – primjeri dobre prakse. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), 213-226. doi:10.30754/vbh.62.2.775