Čabrić, Nika, Kolić, Tamara, I Semenić Premec, Davorka. " Bibliobusna služba u promicanju Agende UN-a za održivi razvoj – primjeri dobre prakse" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 2 (12 Veljača 2020)