Čabrić, N.; T. Kolić; D. Semenić Premec. Bibliobusna služba u promicanju Agende UN-a za održivi razvoj – primjeri dobre prakse. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 2(2019) , 213-226. doi:10.30754/vbh.62.2.775