Aparac Jelušić, Tatjana. " Ibekwe, Fidelia: European origins of library and information science. Emerald publishing, 2019" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 2 (12 Veljača 2020)