Petr Balog, K. (2020). Uvodna riječ. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 62(2), IX-X. Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/787