Petr Balog, Kornelija. " Uvodna riječ" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 2 (12 Veljača 2020)