Petr Balog, K. Uvodna riječ. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 2(2019) , IX-X. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/787