Feldvari, Kristina. " Predmetno kazalo i UDK oznake" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 2 (13 Veljańća 2020)