Pejić, S. (2021). Narodne knjižnice u doba kriznih situacija: knjižnični programi i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 63(1-2), 503-522. doi:10.30754/vbh.63.1-2.802