Pejić, Slaven. " Narodne knjižnice u doba kriznih situacija: knjižnični programi i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 63 Broj 1-2 (29 Siječanj 2021)