Pejić, S. Narodne knjižnice u doba kriznih situacija: knjižnični programi i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 503-522. doi:10.30754/vbh.63.1-2.802