Žentil Barić, ., & Radman, N. (2021). Kako su se snašli klubovi čitatelja suočeni s pandemijom bolesti COVID-19?. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(2), 33-57. doi:10.30754/vbh.64.2.812