Žentil Barić, Žozefina, I Radman, Nada. " Kako su se snašli klubovi čitatelja suočeni s pandemijom bolesti COVID-19?" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 2 (30 Prosinac 2021)