Dragaš, B., Ercegovac, S., & Turković Kordić, M. (2021). Sadržajna obrada nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 63(1-2), 253-282. doi:10.30754/vbh.63.1-2.813