Dragaš, Božica, Ercegovac, Snježana, I Turković Kordić, Marija. " Sadržajna obrada nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 63 Broj 1-2 (29 Siječanj 2021)