Dragaš, B.; S. Ercegovac; M. Turković Kordić. Sadržajna obrada nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 253-282. doi:10.30754/vbh.63.1-2.813