Šajatović, L. Virtualno s Gradskom knjižnicom "Ivan Goran Kovačić" Karlovac - programi za sve uzraste. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 175-199. doi:10.30754/vbh.64.1.837