Mayer, M., & Konjević, S. (2021). U trendu i sa sedamdeset. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 227-250. doi:10.30754/vbh.64.1.838