Mayer, Marina, & Sofija Konjević. " U trendu i sa sedamdeset." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 64.1 (2021): 227-250. Web. 7 Pro. 2021