Mayer, M.; S. Konjević. U trendu i sa sedamdeset. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 227-250. doi:10.30754/vbh.64.1.838