Vrana, R., & Kovačević, J. (2021). Narodna knjižnica kao društveni svjetionik u vremenu bolesti COVID-19. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 27-52. doi:10.30754/vbh.64.1.841