Vrana, R.; J. Kovačević. Narodna knjižnica kao društveni svjetionik u vremenu bolesti COVID-19. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 27-52. doi:10.30754/vbh.64.1.841