Balog, A. (2021). Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 52-80. doi:10.30754/vbh.64.1.846