Balog, A. 2021 Svi 24. Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 64:1