Balog, A. Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 52-80. doi:10.30754/vbh.64.1.846