Babić, Anja, Cvjetković, Niko, I Pavić, Lara. " I zatvoreni radimo" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (24 Svibanj 2021)