SABOLOVIĆ-KRAJINA, Dijana. Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, [S.l.], v. 64, n. 1, p. 250-278, svi. 2021. ISSN 1334-6938. Dostupno na: <https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/853>. Posjećeno: 22 lis. 2021 doi: https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.853.