Sabolović-Krajina, D. (2021). Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 250-278. doi:10.30754/vbh.64.1.853