Sabolović-Krajina, D. 2021 Svi 24. Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske. Vjesnik bibliotekara Hrvatske. [Online] 64:1