Sabolović-Krajina, Dijana. " Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 64.1 (2021): 250-278. Web. 22 Lis. 2021