Sabolović-Krajina, Dijana. " Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (24 Svibanj 2021)