Sabolović-Krajina, D. Društveni utjecaj narodnih knjižnica tijekom pandemije COVID-19 u kontekstu koncepta pametnih gradova – komparacija Singapura i Hrvatske. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 250-278. doi:10.30754/vbh.64.1.853