Semenski, Vikica, Jagoda Ille, & Višnja Cej. " Digitalno, virtualno, online – u fokusu." Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], 64.1 (2021): 137-156. Web. 22 Lis. 2021