Semenski, Vikica, Ille, Jagoda, I Cej, Višnja. " Digitalno, virtualno, online – u fokusu" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (24 Svibanj 2021)