Semenski, V.; J. Ille; V. Cej. Digitalno, virtualno, online – u fokusu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 137-156. doi:10.30754/vbh.64.1.855