Mašina Delija, D., & Holcer, D. (2021). Aktivnosti hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku u uvjetima proljetnog lockdowna 2020.. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 95-110. doi:10.30754/vbh.64.1.859